Home » אדיר – ניידות

אדיר – ניידות

אדיר, בן 54, עבר אירוע מוחי שלאחריו נותרה לו חולשה ברגל שמאל מלווה בירידה בתחושה ובכוח ועקב כך צליעה של הרגל.

אדיר פנה למשרדנו לצורך טיפול בתביעה לניידות. לאחר שהגשתי את התביעה אדיר קיבל זימון לועדה בדואר למקום מגוריו ובתמימותו סבר שלועדה עליו ללכת לבדו ועל כן לא הודיע לי כלל על מועד הועדה והגיע לועדה ללא הדרכה וללא ייצוג משפטי. הועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות, אשר נערכה ביום 23/08/2017, קבעה כי סוג הליקוי ממנו סובל אדיר אינו נכלל ברשימת הליקויים המזכים לעניין גמלת ניידות.

על החלטת הועדה הגשתי ערעור. ביום 22/11/2017 התקיימה הועדה הרפואית לעררים, כאשר לפני הועדה הזו קיבל ממני אדיר הדרכה מקצועית ובועדה עצמה הגיע בליווי שלי.

כעבור כשבועיים התקבלה החלטת הועדה הרפואית לעררים לפיה נקבעו לאדיר 40% מוגבלות בניידות לצמיתות.

 

מקרה זה הוא דוגמא עד כמה הדרכה של עורך הדין מומחה בתחום לפני הוועדה הרפואית חשובה ובנוסף ייצוג ונוכחות העורך דין בזמן הועדה משמעותיות להצלחת התביעה.

 

whatsapp