Home » ביטוח לאומי » תאונת עבודה

תאונת עבודה

 • תאריך: 05.12.2015
 • ניכתב ע"י:  
 • סגור לתגובות על תאונת עבודה

מה עושים במקרה של תאונת עבודה?

 • קרתה לך תאונת עבודה?
 • נפגעת בדרכך למקום העבודה?
 • רוצה לדעת מהם הסכומים המגיעים לך בחוק?


תאונות עבודה עשויות לגרום לנו להיעדר מהעבודה לזמן ממושך, ואף לעזוב את מקום העבודה (השלכות כלכליות בעייתיות).
עורך דין תאונות עבודה טל מור מתמחה במימוש זכויות רפואיות של נפגעי תאונות עבודה, מכל הסוגים.
צור עמנו קשר לייעוץ מהיר לגבי סיכויי התביעה שלך בביטוח הלאומי!

 

מהי תאונת עבודה?

תאונת עבודהתאונת עבודה היא אירוע פתאומי שארע בזמן ובמקום מסוים בו נפגע עובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח ידו. גם תאונות אשר אירעו בדרכו של אדם מהבית לעבודה, לאחר צאתו מביתו, או בחזרה מהעבודה ייחשבו כ"תאונות עבודה" אם לא סטה מהותית מדרכו.

התביעה הראשונה שיש להגיש לביטוח לאומי הינה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה – דמי הפגיעה נועדו לפצות את הנפגע על אובדן שכר או הכנסה עקב הפגיעה בעבודה, והם משולמים עבור פרקי הזמן שלא עבד בכל עבודה ונזקק לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 13 שבועות (91 יום) הנמנים ממחרת יום הפגיעה. גובה דמי הפגיעה נקבע בהתאם לגובה שכרו של הנפגע.

רוצה לדעת האם מגיע לך פיצוי מביטוח לאומי? – צפה עכשיו בסרטון הסבר קצר! (02:10)

עבודה


דרגת הנכות

בתום 91 ימים הנפגע רשאי להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ואז יוזמן להופיע בפני וועדה רפואית אשר תבדוק אם נותרה לתובע נכות והאם נכות זו, כולה או חלקה היא תוצאה של הפגיעה בעבודה.

תובע שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור הפחות מ-9% אינו זכאי לפיצוי.

תובע שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 9% – 19% – יקבל מענק חד פעמי.

תובע שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% – 100% – יקבל קצבה חודשית.

אם החליטה הוועדה הרפואית שמצבו של התובע אינו קבוע ועשוי להשתנות, היא תקבע לו דרגת נכות זמנית. בתקופה זו תשולם לו קצבה בשיעור דרגת הנכות הזמנית כאשר בתום התקופה הוא יוזמן לוועדה רפואית נוספת.

כאשר נקבעה לתובע דרגת נכות זמנית פחותה מ-100% ניתן להגיש תביעה ל"נכה נזקק" לצורך קביעת דרגת נכות בשיעור של 100% לתקופה קצובה. התביעה תאושר כאשר לדעת וועדת רשות, המורכבת מפקיד תביעות, עובד שיקום ורופא המוסד, לתובע לא היה באותה תקופה סיכוי סביר לעבודה כלשהי בגין הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסות מהתעסקות.

לאחר שנקבעת נכות לצמיתות, ובמידה שהתובע צמצם את הכנסותיו מעבודתו כתוצאה מהתאונה, על הוועדה לשקול אם יש מקום להפעיל את תקנה 15. התקנה עשויה להוסיף לאחוזי הנכות שנקבעו כדי 1/2, 1/3 או 1/4 מהנכות הצמיתה שנקבעה לתובע עפ"י שיעור הירידה בהכנסות ובהתחשב במקצועו ובגילו, עקב נכותו שכתוצאה מתאונת העבודה.

 

>> כושר העבודה שלך נפגע? לחץ כאן למידע נוסף אודות אובדן כושר עבודה

>> כמה כסף אפשר לקבל מהביטוח הלאומי? לחץ כאן!

 

אירעה תאונה – מה לעשות?

 1. חשוב לדווח על תאונות עבודה למעסיק, אפילו אם התאונה לא אירעה במקום העבודה.
 2. לפנות לרופא ולציין שהאירוע קרה בעבודה או בעקבותיה ולוודא שהרופא רשם זאת.
 3. לצלם את המקום בו אירעה תאונת העבודה ולרשום את פרטי העדים לתאונת העבודה.
 4. לשמור את כל המסמכים הרפואיים, כולל דיסקים של בדיקות MRI,CT וכיו"ב.
 5. לשמור קבלות וחשבוניות של הוצאות שהיו עקב הפציעה.
 6. לפנות אל עורך דין תאונות עבודה (המתמחה בתחום) על מנת להעריך את סיכויי התביעה.


עורך דין תאונות עבודה יוכל לסייע לך בתהליך הגשת התביעה בביטוח הלאומי, כולל ייצוג מלא בועדות הרפואיות.

>> יש לך שאלה נוספת? צור קשר עכשיו

מעבר למאמר הבא ביטוח נכות מתאונה ›

whatsapp