Home » Archive by category "חברות ביטוח"

Post Image

תאונת תלמידים

סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה קובע כי כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד. כלומר, כל תלמיד הרשום באחד ממוסדות החינוך ולומד באותו מוסד הלכה למעשה, מבוטח בביטוח תאונות אישיות תלמידים. בנוסף, מבוטחים גם ילדים בגני ילדים, בפעוטונים […]

חברות ביטוח

רשימת מאמרים בנושא: תאונת דרכים ביטוח סיעודי ביטוח נכות מתאונה ביטוח אובדן כושר עבודה תאונת תלמידים

Post Image

ביטוח אובדן כושר עבודה

 • תאריך: 20.02.2019
 • נכתב ע"י: 
 • סגור לתגובות על ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח שנועד להבטיח למבוטח קצבה חודשית במקרה שיאבד לתקופה ממושכת את כושר עבודתו עקב מחלה או תאונה. הקצבה באה להחליף את ההכנסה מעבודה שיש למבוטח ולכן נקבעת בדרך כלל בהתאם להכנסתו. מהם סוגי הביטוח השונים? אובדן כושר עבודה בעל פרשנות שונה מביטוח לביטוח ותלוי בהגדרתו […]

Post Image

ביטוח סיעודי

 • תאריך: 06.02.2019
 • נכתב ע"י: 
 • סגור לתגובות על ביטוח סיעודי

עם עליית תוחלת החיים של בני האדם עקב התקדמות הרפואה ופיתוח אמצעיים טכנולוגיים המאפשרים לשמור על תפקוד מערכות הגוף לזמן ארוך יותר, חלה לעיתים במקביל, גם ירידה באיכות החיים בשל ירידה ברמת תפקוד המערכות הפיזיולוגיות ולכן אדם שהגיע למצב סיעודי יכול להאריך חיים עוד שנים רבות ולהזדקק לטיפול צמוד במשך מס' שנים. התשלומים עבור מטפל […]

Post Image

תאונת דרכים

 • תאריך: 07.12.2015
 • נכתב ע"י: 
 • סגור לתגובות על תאונת דרכים

תאונת דרכים הינה כל מקרה בו נגרם נזק לאדם עקב השימוש ברכב. כלומר, תאונה שארעה בזמן נסיעה ברכב וכן פגיעות שאירעו בעת הכניסה לרכב או הירידה ממנו, דחיפתו או גרירתו ואף טיפול דרך ברכב. אדם שנפגע עקב תאונת דרכים, בהיותו נוסע, נהג או הולך רגל, זכאי לקבל פיצויים על נזקי הגוף והנפש שנגרמו לו בתאונה, […]

Post Image

ביטוח נכות מתאונה

מהו ביטוח נכות מתאונה? פוליסת ביטוח נכות מתאונה נועדה כדי לספק למבוטח כיסוי ביטוחי במקרה של תאונה אשר גרמה לו נזק גוף בגינו נותר נכה לצמיתות. הכיסוי הביטוחי הנ"ל עשוי להופיע כאחד הסעיפים הביטוחיים הנלווים לביטוח חיים, כחלק מביטוח תאונות אישיות או כביטוח בפני עצמו. כל פוליסה מגדירה בצורה שונה את סוגי התאונות שהיא מכסה. […]

Post Image

ביטוח מחלות קשות

 • תאריך: 04.12.2015
 • נכתב ע"י: 
 • סגור לתגובות על ביטוח מחלות קשות

מהו ביטוח מחלות קשות? פוליסת ביטוח מחלות קשות נועדה לשלם למבוטח סכום חד פעמי במקרה שתתגלה אצלו מחלה אשר מפורטת ברשימת המחלות שבפוליסה וזאת במטרה לסייע בהוצאות הכספיות הכבדות הכרוכות בטיפולים במחלה, לרבות ירידה ברמת ההכנסה עד אובדן יכולת עבודה והצאות נלוות אחרות (התאמת הבית, תשלום למטפל וכד'). הכיסוי הביטוחי הנ"ל עשוי להופיע כאחד הסעיפים […]

whatsapp