Home » מידע שימושי » זכויות רפואיות – כמה כסף מקבלים בפועל?

זכויות רפואיות – כמה כסף מקבלים בפועל?

 • תאריך: 13.01.2020
 • ניכתב ע"י:  
 • סגור לתגובות על זכויות רפואיות – כמה כסף מקבלים בפועל?
 • מעוניין לדעת כמה כסף ניתן לקבל ממימוש זכויות רפואיות?
 • רוצה לדעת כיצד נקבע גובה הקצבאות?

אחת השאלות הראשונות אשר אדם המתעניין במימוש זכויותיו הרפואיות שואל היא מה יצא לי מזה וכמה כסף אני אקבל? התשובה לשאלה זו מורכבת ומשתנה מאדם לאדם בשל העובדה שהיא תלויה בסוג התביעה ובסטאטוס של התובע. במאמר זה אסביר, אפרט ואדגים את האפשרויות השונות.


>> לקבלת פרטים נוספים על הועדה הרפואית של ביטוח לאומי אליה תופנה לחץ כאן

>> לקבלת מידע נוסף על אובדן כושר עבודה לחץ כאן

בתביעות מסוג קצבת נכות כללית, קצבת שירותים מיוחדים, קצבת ילד נכה וקצבת ניידות, גובה הקצבה קבוע על פי חוק ומשתנה מעט מאוד מדי שנה בהתאם למדד ולשכר הממוצע במשק. במאמר זה הסכומים מעודכנים לשנת 2020. (מאמר זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים).

סכומי קצבאות בגין תביעה לקצבת נכות כללית

זכאות לתשלום קצבה חלקית – 

אדם שעקב מצבו הרפואי הגיע למצב של אובדן כושר עבודה חלקי והגיש תביעה לקצבת נכות כללית יהיה זכאי לתשלום קצבה חלקית במידה ותקבע לו דרגת אי כושר בשיעור של 60% /65% /74% כדלקמן:

 • דרגת אי כושר של 60% > קצבה של 1,908 ש"ח.
 • דרגת אי כושר של 65% > קצבה של 2,027 ש"ח.
 • דרגת אי כושר של 74% > קצבה של 2,242 ש"ח.

כמה כסף מקבליםבמידה וקיימים לתובע תלויים (אישה וילדים) הוא עשוי להיות זכאי לתוספת תשלום בגינם. כאשר לתובע ובת זוגתו אין הכנסות ממקורות אחרים (פנסיה, דמי אבטלה, הכנסה מהשכרת נכס, קצבה ממשרד הביטחון וכד'),הוא יהיה זכאי לתוספת עבור ילדיו, עד 2 ילדים, וכן עבור בן/ת זוגתו במידה והכנסתו/ה אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק, קרי אינה עולה על 6,014 ש"ח ברוטו.

גובה התוספות יהיו כדלקמן:

בדרגת אי כושר של 74% – תוספת עבור בן/ת זוג – 882 ₪. תוספת עבור ילד – 706 ₪.

בדרגת אי כושר 65% – תוספת עבור בן/ת זוג – 775 ₪. תוספת עבור ילד – 620 ₪.

בדרגת אי כושר 60% – תוספת עבור בן/ת זוג – 715 ₪. תוספת עבור ילד – 572 ₪.

זכאות לתשלום קצבה מלאה  – 

אדם יהיה זכאי לתשלום קצבה מלאה בגובה של 3,321 ₪, במידה ותקבע לו דרגת אי כושר בשיעור של 75%.

גובה התוספות במקרה של קצבה מלאה הינם 1,192 ₪ עבור בן/ת זוג ו-954 ש"ח עבור ילד. ולכן:

 • קצבה מלאה + תוספת עבור בן/ת זוג > 4,513 ₪.
 • קצבה מלאה + תוספת בן/ת זוג וילד > 5,467 ₪.
 • קצבה מלאה + תוספת תלויים עבור בן/ת זוג ו-2 ילדים > 6,421 ₪.

סכומי קצבאות בגין תביעה לקצבת שירותים מיוחדים

אדם שהגיש תביעה לקצבת שירותים מיוחדים יהיה זכאי לקצבה אם הוא נמצא זקוק לעזרה בפעולות היום- יום הפשוטות, כדלקמן:

 • צורך בעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום-יום ומשק הבית ברוב שעות היממה/מי שזקוק להשגחה מתמדת-50% >1,427 ₪
 • צורך בעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום-יום ומשק הבית ברוב שעות היממה – 111.9% > 3,334 ₪
 • תלות מוחלטת באחר בעשיית כל פעולות היום-יום ומשק הבית בכל שעות היממה – 188% > 5,339 ₪

סכומי קצבאות בגין תביעה לקצבת ילד נכה

 • 50% > 1,268 ₪
 • 100% (+תוספת של 17%) > 2,608 ₪
 • 188% > 4,773 ₪

סכומי קצבאות בגין תביעה לקצבת ניידות

גובהה של קצבת ניידות משתנה בהתאם לאחוזי המוגבלות בניידות שקבעה הועדה לתובע, גודל הרכב המאושר והסטטוס התעסוקתי שלו, ככל שהאחוזים גבוהים יותר והרכב המאושר גדול יותר כך גם הקצבה גדולה יותר ואדם משתכר זכאי לקצבה גבוהה יותר מאשר אדם שאינו משתכר.

במסגרת תביעות לנכות מעבודה ופטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות הפיצוי תלוי במידה רבה מאוד בשכר של התובע.

סכומי מענקים וקצבאות בגין תביעה לנכות מעבודה

במסגרת נכות מעבודה בגין תאונת עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה אחוזי הנכות בגין הפגיעה בעבודה מתחלקים, כדלקמן:

 • 0%-8% > אין פיצוי
 • 9%-19% > מענק חד-פעמי
 • 20% ומעלה > קצבה חודשית

הפיצוי נקבע בהתאם לשכר הממוצע של התובע בשלושת החודשים האחרונים לפני החודש של תאריך הפגיעה. כלומר, אם אדם נפגע בתאונה ביום 15/01/2015 אז יעשה חישוב של שכרו הממוצע בחודשים 10-11-12/2014 ו-75% מהברוטו יהיו בסיס הפיצוי לחישוב. לדוגמא, אדם שהרוויח 10,000 ₪ ברוטו בממוצע בשלושת החודשים שלפני הפגיעה אז בסיס הפיצוי שלו יהיה 7500 ש"ח.
מענק מחושב כקצבה ל-43 חודשים. כך שאם לאדם שהרוויח 15,000 ₪ בממוצע נקבעו 10% נכות לצמיתות אז הוא יהיה זכאי למענק בשיעור של 48,735 ₪ לפי החישוב הבא:

 • בסיס הפיצוי – 15,000*75%= 11,250 ₪
 • חישוב המענק – 15,000*10%*43= 48,735 ₪

חשוב לזכור! ככל שהשכר גבוה יותר כך גם הפיצוי יהיה גבוה יותר. 2 דוגמאות:

 1. ל' עובדת ניקיון, אשר הרוויחה 5,000 ₪ ברוטו בממוצע ב-2 עבודות, החליקה בזמן עבודתה עקב רצפה רטובה ושברה את מרפק ימין ואת שורש כף יד ימין. כתוצאה מהשברים היא נותרה מוגבלת בתנועת מרפק ימין ושורש כף יד ימין לצמיתות. ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קבעה לה 10% נכות בגין ההגבלות בתנועת המרפק ו-10% נכות בגין שורש כף יד ימין, וסה"כ 19% נכות משוקללת לצמיתות כתוצאה מהתאונה. נוכח האמור לעיל היא קיבלה פיצוי בסך של- 30,638 ₪.
 2.  ע' מהנדסת מצליחה בתחום ההיי טק, אשר הרוויחה כ-40,000 ₪ בממוצע, נפגעה בתאונת דרכים בדרכה לעבודה. כתוצאה מהתאונה נותרה לה הגבלה בתנועת הצוואר ונקבעו לה 10% נכות לצמיתות. היא קיבלה מענק חד פעמי של 129,000 ₪.

קצבה חודשית מחושבת בהתאם לאחוזי הנכות מבסיס הפיצוי, כך שאם לע' מהדוגמא הראשונה היו נקבעים 20% נכות היא הייתה זכאית לקצבה של 6,000 ₪ (30,000*20%). ואם לל' היו נקבעים 20% היא הייתה זכאית לקצבה של 750 ₪.

סכומי פיצוי בגין תביעה לפטור ממס מסיבות רפואיות

במסגרת תביעה לפטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות גובה ההחזר הינו פונקציה של גובה התשלום למס הכנסה ועל כן ככל שאדם שילם יותר מס הכנסה בשנים שלפני קבלת הפטור כך ההחזר לו יהיה זכאי יהיה גבוה יותר. לדוגמא מ' היה משלם כ-20,000 ₪ מס הכנסה בחודש. במסגרת תביעה לפטור ממס הכנסה נקבעה לו בתחילת שנת 2014 נכות המזכה בפטור מיום 01/08/2010 ועל כן הוא קיבל החזר של כ- 800,000 ₪ ויהיה פטור מתשלום מס הכנסה לכל חייו, לרבות מתלוש הפנסיה שלו.

>> כמה כסף אפשר לקבל חזרה? צור איתנו קשר!

מעבר למאמר הבא מחלת הפרקינסון והזכויות בגינה ›

whatsapp